SOLCELLER PÅ NÆRINGSBYGG OG OFFENTLIGE BYGG


Nye sertifiserings regler (eks. BREEM), krav fra det offentlige (TEK 15, Passivhus standard, + hus og energimerking) og leietakere gjør at stadig flere bygger energigjerrige bygg, gjerne + hus.  Slike bygg krever at bygget selv må produsere den energien bygget trenger, sett over året.  For enkelte sertifiserings klasser må bygget faktisk produsere all energien som har gått med fra produksjon og bygging av bygget, bruk av bygget i hele levetiden og destruksjon av bygget etter endt levetid.  For å få til dette må det produseres energi på bygget.  Ekstra isolering, varmepumper o.lign. gir reduksjon i energiforbruket, men ikke «overskudd».

Å installere et solcelleanlegg vil derfor ofte være den mest fornuftige og økonomiske løsningen for å klare å nå målet, og solceller gir elektrisk strøm som er høyverdig energi og enkelt kan distribueres ut på strømnettet når man har overskudd.

Ved rehabilitering av eldre bygg kan installasjon av solceller ofte være det gunstigste tiltaket i forhold til andre kostbare energisparetiltak.

Solcelleanlegget kan monteres til de fleste takflater, vegger og konstruksjoner.  De kan ofte erstatte andre kostbare bygningsmaterialer, samtidig som de gir bygget en grønn profil.

Inngå fastprisavtale på strøm til halve prisen av dagens strømpris for de neste  30 år – ved å installere GETEK solcelleanlegg.

Har du et eksisterende næringsbygg med høyt strømforbruk i sommerhalvåret, ligger forholdene til rette for å kutte strømkostnadene i bygget vesentlig ved å installere et GETEK solcelleanlegg på taket.  Et slikt solcelleanlegg har en levetid på over 30 år men nedbetaler seg selv på 10-12 år.  Kraftprisen kan komme ned i det halve av hva en betaler ved tradisjonell el forsyning.

Vi i GETEK har lang erfaring med nettilknyttede solcelleanlegg, vi leverte det første anlegget av denne typen i Norge i 1993 og har siden stått bak mange prosjekter, bl. Nye Horten VGS (Bygget til BREEAM outstanding),  Oseania (utenfor Bergen), Forskningsparken i Oslo, Vestagderklinikken, Lerkendal Innovasjonssenter, Klæbu Helsehus, Stjørdal Helsehus m.fl.

Vi har også levert «nettilknyttet» (fuelsaving system) solcelleanlegg til Polarinstituttets forskningsstasjon Troll, på Dronning Mauds land i Antarktis.

Hvordan virker det?

Solcelleanlegget produserer DC spenning.  Solcellemodulene kobles sammen i lange strenger (serier) som gir spenninger opp mot 1000VDC (1500VDC) og tilkobles en vekselretter.  Vekselretteren omformer spenningen fra DC til AC og optimaliserer denne slik at solcelleanlegget utnyttes best mulig, før den faser strømmen inn på byggets strømnett.   GETEK har spesialisert seg på å optimalisere større solcelleanlegg, ved å ta hensyn til skygge, kabelføringer, snø, solcellemodulenes egenskaper o.lign.  Ekstra optimalisering kan gjøres med «optimizere», som kobles til hvert enkelt solcellemodul, om forholdene er ekstra vanskelige.  Denne løsningen kan også sikre utkobling av solcellemodulen ved en brann, slik at brannmannskap trygt kan ta seg opp på taket i bygget uten å få strøm i seg.

Når solcellestrømmen fases inn på byggets strømnett, vil den automatisk finne vegen til byggets forbrukere, og på denne måten redusere strømforbruket fra E-verket.  I bygg med store solcelleanlegg vil det kunne bli et overskudd av strøm, særlig på solrike dager, men lite strømforbruk i bygget. Denne strømmen vil da finne vegen igjennom byggets strømmåler og ut på det offentlige strømnettet.  For å få lov til å levere strøm ut på strømnettet må det inngås en såkalt + kunde avtale med E-verket.  Denne kan sette begrensninger i hvor mye strøm netteier tillater at det mates ut på strømnettet.  I tillegg til dette er det en nasjonal begrensning på 100KW i innmating.  Dersom man overskrider denne grensen er produksjonen konsesjons pliktig, noe som vil utløse ekstra kostnader for byggets eier.

For å unngå at man leverer mer energi ut på nettet enn ønskelig, kan flere forskjellige løsninger benyttes.  Vi i GETEK har utviklet et last styrings system, som automatisk kan skru på tyngre belastning som f.eks. varmtvannstanker og varme ovner når overskuddsenergi er tilgjengelig.  Kanskje kan truckene eller elbilene lades når det er mye sol?

Dersom dette ikke klarer å håndtere alt overskuddet, kan vi levere egne batteri løsninger som mellomlagrer strømmen fra dagtid til kveld/natt.  Batteri teknologi i slike anlegg er krevende.  Vi i GETEK har over 30 års erfaring med batteri systemer, og kan derfor tilby smarte og sikre løsninger for dette.  Integreres en skikkelig batteribank i bygget kan anlegget også fungere som en stor UPS, og gi nødstrøm til deler av bygget om strømmen fra nettet skulle utebli.