APS Strømforsyningsanlegg

Løsningen ble utviklet i samarbeid med NVE tidlig på 90-tallet, systemet er nå i bruk ved mange kritiske installasjoner landet over. Ideen bak APS er å redusere arbeidstiden på site, samtidig som produksjon kan standardiseres og utføres under kontrollerte forhold.

"Autonom Power Supply"

APS står for «Autonom Power Supply» og er en spesialutviklet, ferdigbygd, enhet for driftssikker offgrid strømforsyning.

Kvalitet

Alle APS-systemene våre har gjennomgått en grundig test i vårt verksted før de transporteres ut. Overvåkning tilbys for å sikre oppetid så nære 100% som mulig.

Ulike størrelser

En APS er knutepunktet mellom solceller, vindgenerator og forbruksutstyret. Den sikrer riktig kvalitet på spenningen til forbruksutstyret, prioriterer bruk av fornybare energikilder som solceller og vindgenerator. Dersom den fornybare strømforsyningen blir for lav i perioder, har enheten også et solid saktegående backup dieselaggregat, eller brenselcelle (for de små anleggene).
APS kommer i ulike størrelser og velges etter kartlegging av behov og lokasjon.

 • Micro APS – passer snittforbruk under 100W
 • Mini APS – passer snittforbruk under 500W
 • Pro APS – passer snittforbruk under 1000W
 • Maxi APS – passer snittforbruk under 10 kW

For kortere perioder kan APS enhetene ofte gi 10-20 ganger snittbelastningen.

Fra de minste anleggene for små stasjoner/hytter, til større anlegg i container for fullstendig drift av store, krevende, forskningsstasjoner, hytter og lignende.

Strømforsyning til prosjekt eller for kortere perioder

Getek har en flåte med APS enheter for utleie, har du behov for strøm utenfor allfarveg i noen måneder eller et par år, kan det være god økonomi i å leie et anlegg.  Typiske bruksområder kan være: Strømforsyning under bygningsarbeider, målestasjon, overvåkning, bomveg, utleiehytte, vegmålinger, mm.

PS! Alle APS enhetene kan tilkobles eksternt solcelleanlegg og vindkraftverk – for opptil 100% fornybar drift.

Du finner Getek APS hos

 • Forsvaret
 • Politiet
 • Statkraft
 • Norsk Polarinstitutt
 • Telenor
 • Riksantikvaren
 • NVE: Åkneset, Mannen m.fl.

Send forespørsel her

Her kan du sende inn forespørsel for ønsket løsning, så tar vi kontakt med deg for å finne beste løsning sammen med deg.