FRITTSTÅENDE ENERGIFORSYNING


Når man trenger strøm der det ikke er strøm og på ekstreme plasser møter man utfordinger som beliggenhet, tilgjengelighet og værforhold. Da trengs det god planlegging og gode løsninger for å sikre optimal driftssikkerhet, og det er akkurat dette GETEK har over år spesialisert seg på. For å redusere kostnadene forbundet med dyre feltoperasjoner har GETEK utviklet systemer hvor vi i stor grad gjør jobben her hos oss. Alle koblinger er gjort, og anlegget er testet og dokumentert, før vi installerer og idriftsetter det ute i felten. Dette reduserer installasjonstiden betraktelig, samt faren for feil. Energikildene varierer mellom ulike kombinasjoner av solcelle, vindgenerator og aggregat som alle er knyttet til en batteribank. Alt er dimensjonert og koblet på en måte som sikrer mest mulig optimal og sikker drift.