Fjellstasjoner (telecom, bredbånd link, lukestyring o.lign)


APS (autonom power supply)

Skal man installere strømforsyning på krevende steder, er det viktig at anlegget er ekstra driftssikkert og kommer på plass helt ferdig, klar til å settes i drift.  Været kan fort forandre seg så man har ikke bestandig mye tid. 

GETEK APS er, spesialutviklet for drift av denne typen installasjoner.

Alle GETEK APS-systemer har gjennomgått en grundig test hos oss før de settes i drift ute i felten. Vi leverer alltid med to dokumentasjonssett til kunden, pluss at vi har en kopi i vår driftssentral. GETEK APS kombinerer flere strømkilder som sammen genererer nok strøm til å dekke det aktuelle behovet. GETEK APS er laget slik at det alltid prioriterer de fornybare strømkildene. Hvis produksjonen av strøm fra disse strømkildene blir for liten, vil systemet automatisk bruke strøm fra batteribanken. Et integrert diesel-aggregat vil starte hvis batteribanken når et angitt lavt nivå. For å sikre at kritiske anlegg fungerer som de skal tilbys fjernovervåkning av anlegget over vår driftssentral.  Registrerer vi at det har oppstått en feil kan vi få rettet, eller varslet, før strømmen blir borte på anlegget.

Tegner du kombinert overvåkningsavtale og serviceavtale for APS anlegget utvider vi garanti tiden fra 1 til 3 år for anlegget.