TURISTHYTTER


Strømforsyning eller brannsentral - vi har levert mange anlegg til både betjente og ubetjente hytter.

Betjente hytter

Større og større krav stilles til hygiene, oppbevaring og tilbereding av mat. Dette gjør behovet for strøm større, noe som hos enkelte hytter medfører nesten døgnkontinoerlig drift av aggregat. Dette er lite ønskelig, og GETEK har utviklet et energiforsyningssystem som reduserer driftstiden på aggregatet med 50-80%.

Både GETEK GIS- og LPS-systemer kan brukes ved turisthytter. For mer informasjon se våre brosjyrer: GETEK GIS-løsning / GETEK LPS-løsning

Ubetjente hytter

Behovet for strøm i selvbetjente / ubetjente hytter er i hovedsak knyttet til brannsikkerhet. Skulle et branntilløp oppstå må besøkende og hjelpemannskap varsles raskest mulig. GETEK har utviklet et energi- og brannvarslingssystem spesielt tilpasset selvbetjente / ubetjente hytter. Anlegget gir strøm til for eks. brannalarm, nødtelefon og belysning.