Frittstående strømforsyning

Når man trenger strøm der det ikke er strøm og på ekstreme plasser møter man utfordinger som beliggenhet, tilgjengelighet og værforhold.

Getek sikrer optimal driftssikkerhet

Da trengs det god planlegging og gode løsninger for å sikre optimal driftssikkerhet, og det er akkurat dette Getek har over år spesialisert seg på. For å redusere kostnadene forbundet med dyre feltoperasjoner har Getek utviklet systemer hvor vi i stor grad gjør jobben her hos oss.

Alle koblinger er gjort, og anlegget er testet og dokumentert, før vi installerer og idriftsetter det ute i felten. Dette reduserer installasjonstiden betraktelig, samt faren for feil. Energikildene varierer mellom ulike kombinasjoner av solcelle, vindgenerator og aggregat som alle er knyttet til en batteribank. Alt er dimensjonert og koblet på en måte som sikrer mest mulig optimal og sikker drift.

Turisthytter

Vi har levert strøm- og brannvarslingssystemer til både betjente og ubetjente hytter, for å møte økende krav til matoppbevaring og hygiene. Geteks energisystem reduserer aggregatdrift med 50-80%. Vårt spesialtilpassede system gir strøm til brannalarm, nødtelefon og belysning i selvbetjente/ubetjente hytter, for å sikre rask varsling ved branntilløp. Getek GIS- og LPS-systemer kan også brukes i turisthytter.

Off-grid hytter

Selv om et solcelleanlegg kan virke kostbart i starten, er det en langsiktig investering. Med Getek LPS solcelleanlegg slipper du strømregningene. Du betaler verken fastavgift eller for forbruk. Etter installasjon er strømproduksjonen nesten gratis, i motsetning til e-verkets nettleie som påløper uansett forbruk.

Solcelleanlegg gir ren, miljøvennlig energi fra sola. Miljøkostnadene ved produksjon av solcellepaneler tjener seg inn på bare 2 år. Panelene er svært holdbare og krever minimalt vedlikehold. Sørg for god plassering uten skygger, og strømproduksjonen vil gå som en drøm.

Fjellstasjoner

Alle Getek APS-systemer testes grundig før installasjon. Kunden mottar dokumentasjon både digitalt og i papirform (ligger i anlegget). Vi har selv alltid tilgang til all dokumentasjon i vår driftssentral, slik at vi ved fjernovervåkning og support kan sikre størst mulig oppetid for anlegget, og bistå kunden ved behov.

Getek APS kombinerer ulike strømkilder for å møte energibehovet og prioriterer alltid fornybar energi.

Forbruksutstyret forsynes alltid direkte fra den integrerte batteribanken i anlegget. Ved ekstremt lave nivåer vil et integrert dieselaggregat starte. For ekstra trygghet tilbyr vi fjernovervåkning, slik at eventuelle feil kan rettes før strømbrudd. Velger du en kombinert overvåknings- og serviceavtale, utvides garantiperioden fra 1 til 3 år for APS-anlegget.

Send forespørsel her

Her kan du sende inn forespørsel for ønsket løsning, så tar vi kontakt med deg for å finne beste løsning sammen med deg.