NETTILKNYTTET SOLCELLEANLEGG


Solceller gir høykvalitets energi – som kan brukes til å drive de fleste forbrukere i et bygg.  Får du overskudd kan energien selges ut på strømnettet!

Solceller kan gjøre ditt bygg til et + energi bygg (dvs. at bygget selv produserer mer energi over sin levetid enn det forbruker).

I dag bygges flere og flere + energi bygg, eller bygg med meget lavt behov for tilført energi – et solcelleanlegg på bygget vil bidra til å nå de ønskede energi målene.

Et nettilknyttet solcelleanlegg produserer strøm som mates inn på byggets strømnett, og på denne måten bidrar til å redusere strømforbruket og strømregningen fra E-verket.

I noen tilfeller er det behov for å mellomlagre energien fra solcellene, til den tiden på døgnet hvor strømforbruket er høyest, eller for å forhindre å mate inn for mye strøm på strømnettet.  I disse tilfellene kan hybride løsninger med batteribanker for lagring av energi installeres.

Hvordan monteres solcelleanlegget:
Først må man finne ut hvor solcelleanlegget skal monteres (eller kan monteres).
Solcelleanlegg kan monteres i alle himmelretninger, i alle vinkler, men dersom formålet er å produsere mest mulig strøm, er det viktig at anlegget installeres mest mulig etter disse faktorene:

  • Det må være plass
  • Minst mulig skygge områder
  • Vende mest mulig mot SYD
  • Ha en helningsvinkel så optimal som mulig (optimalt rundt 40grader i Norge).
  • Kort kabelføring til vekselretter/teknisk rom
  • Minst mulig snø
  • Sikker installasjon med plass for service adkomst om nødvendig.

Vi deler inn solcelleanleggene i

BAPV – Bygnings påmontert solcelle (montert utenpå bygget).
BIPV – Bygnings integrert solcelle (erstatter andre byggematerialer på bygget).

BAPV er enklest og rimeligst, her finnes en masse løsninger for å feste solcelleanlegget til taket (som i hovedsak er stedet vi monterer BAPV solceller).

Flatt tak

Husk at taket må tåle vekten av solcelleanlegget, i tillegg til snølast.
Taket må ikke være mykt (da trykkes det ned, det oppstår vann dammer osv).
Er taket flatt leveres aerodynamiske feste løsninger som gjør det mulig å installere solcelleanlegget uten å ta hull i taket, det flyer oppå, event. med ekstra vekter på utsatte steder.

Skrått tak

Her finnes festeløsninger for taksten, stål plate tak, takpapp m.fl.
GETEK har utviklet en egen festeskinne «SOLARTEK WR-01» som muliggjør å installere solcelleanlegg på taket, slik at dette blir en ren og pen flate. Under må du ha et tett tak, f.eks. med takpapp. Denne løsningen kan både karakteriseres som BAPV og BIPV installasjon.

Vegg

For montering til vegg anbefaler vi også «SOLARTEK WR-01» feste skinnen, denne gir en fin fasade, og vil ved fasade installasjon i de fleste tilfeller erstatte andre materialer, BIPV.

Frittstående

Ønskes solcelleanlegget montert på bakken, tilbyr vi ulike stativer for dette.

Snø og Vindlast

Alle GETEK festesystemer leveres med snø og vindlast beregning, dette er ekstremt viktig. Dersom anlegget ikke er beregnet ordentlig, kan en risikere at solcelleanlegget bryter sammen, eller blåser av taket, med fare for skade på personer, bygning og annet materiell.
I Norge har vi til tider mye snø, anlegget MÅ tåle den mest snørike vinteren!

Garanti

GETEK tilbyr i hovedsak SOLARTEK solcellemoduler, dette er solide solcellepaneler som er testet for 8 kN snø og vindlast. SOLARTEK modulene leveres med en av markedets beste garantier: Produksjons garanti på 15 år. Effekt garanti; solcellemodulen skal gi min. 85% av oppgitt effekt etter 25 år!