SOLCELLEANLEGG TIL BOLIG


Produser din egen strøm fra solen!

Med GETEK SOLNETT solcelleanlegg er du sikret fornybar energi fra solen de neste 30-40 årene!

Vår visjon er at de fleste skal ha råd til et kvalitets solcelleanlegg på huset sitt!

Når først solcelleanlegget er montert skal det høste energi uten bekymringer og ekstra kostnader for deg som kunde i mange år, derfor tilbyr vi i GETEK komponenter produsert av anerkjente produsenter, som vi har hatt et langvarig sammarbeide med.

Litt om GETEK solcelleanlegg
  • 15 års fabrikkgaranti på solcellemodulene
  • Etter 30 år skal våre solcellemoduler fremdeles gi min. 85% effekt
  • Solcellemodulene tåler hele 5,4 kN (noen 8 kN) i snøtrykk
  • Festesystemet tåler min. 3,5 kN, i mange tilfeller mer (tilpasses forholdene hos deg).
  • Vekselretter fra FRONIUS med høy virkningsgrad og lang levetid. Garanti fra 5/7 år –
  • WEB løsning er inkludert (krever stabilt WIFI eller Ethernet), slik at du kan følge med strømproduksjonen på APP og på internett.
  • 5 års garanti på installasjonen.
  • GETEK er elektroentreprenør, registrert hos DSB og er derfor godkjent til å installere solcelleanlegg.
  • Vi følger med solcelleanlegget ditt, gratis det første året.  Er noe feil gir vi beskjed og ordner opp.

Forprosjektering av solcelleanlegg:

Ofte er det ønskelig å vite hvor mye strøm et solcelleanlegg kan produsere på ditt bygg, særlig om bygget er stort eller litt komplisert.

Hvor stor plass tar det?

Hvor stor installert effekt?

Hvor stor blir strømproduksjonen fra solcelleanlegget?

Hvor mange solcellemoduler, vekselrettere mm?

Hvor mye utgjør skyggetapet over året?

Hvordan ser den elektriske installasjonen ut (el skjema)?

Med denne prosjekteringen kan vi optimalisere anlegget ved å sammenligne forskjellige komponenter, forskjellige scenarioer osv.

En forprosjektering er viktig for å kunne få beregnet riktig pris på større solcelleanlegg og gi støtte og trygghet til investeringen.

GETEK er godkjent hos DSB for å kunne utføre prosjektering av solcelleanlegg.   Vi tilbyr forprosjektering av både private og offentlige solcelleanlegg til faste priser.  Send oss en epost, så sender vi over vårt kartleggings skjema for forprosjektering.