SOLCELLEANLEGG TIL BOLIG


Bli nabolagets kraftverk og produser din egen strøm fra solen!

Med et solcelleanlegg fra GETEK er du sikret fornybar energi fra solen de neste 30-40 årene!

Sjekk hva det kan koste, og hva du kan spare, med vår solkalkulator:

Solkalkulator

Vår visjon er at de fleste skal ha råd til et solcelleanlegg av god kvalitet på huset sitt!

Et solcelleanlegg fra GETEK består utelukkende av kvalitetskomponenter. Vi sørger for gode løsninger, og prøver samtidig å gjøre det billigst mulig for deg å investere i fornybar energi!

Vi tilbyr også hjelp med finansiering, gjennom Ørland Sparebank.

Med Enova kan du få inntil 47 500 NOK i støtte for solcelleanlegg!

Kvalitet i alle ledd

Når et solcelleanlegg først er montert, skal det helst produsere strøm i mange år uten stort vedlikeholdsbehov og ekstra kostnader. Jo lenger et anlegg er i drift, og jo mindre energi som må kjøpes fra strømnettet, desto større bli inntjeningen på solcelleanlegget!

Derfor er vi i GETEK svært opptatte av kvalitet.

Solcellemoduler
Festestruktur
  • 25 års fabrikkgaranti og 30 års effektgaranti
  • Solcellemodulene og festestrukturene er dimensjonert for å tåle store påkjenninger fra snø og vind.
  • Vi benytter kun vekselrettere fra anerkjente produsenter, som f.eks. Fronius, med minimum 5 års garanti.
  • Om ønskelig kan anleggene overvåkes med web- og app-løsning.

GETEK er elektroentreprenør, registrert hos DSB, og er derfor godkjent til å installere solcelleanlegg.

Forprosjektering og rådgivning for solcelleanlegg

Lurer du på hvor mye strøm du kan produsere med et eget solcelleanlegg? Hvilke tekniske valg som kan lønne seg økonomisk? Eller kanskje når du kan forvente at anlegget spares inn? Dette kan vi hjelpe deg med!

GETEK er godkjent hos DSB for å kunne utføre prosjektering av solcelleanlegg.   Vi tilbyr forprosjektering av både private og offentlige solcelleanlegg, og kan gi rådgivning på tekniske løsninger for ditt behov, til en rimelig kostnad.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

Finansiering med grønt solcellelån

For å komme i gang med egenprodusert energi kan du søke om grønt solcellelån, med svært gode betingelser!