Våre referanseprosjekter

Gjennom tett dialog med byggherre møter vi alle behov og sikrer deg et driftssikkert solcelleanlegg. Her kan du se noen av våre utførte prosjekter. Noen levert og utført i sin helhet av Getek AS og andre levert sammen med dyktige samarbeidspartnere.

Prosjekter for næringsbygg

Flokk (Røros)

I 2023 leverte og installerte vi et stort anlegg til Flokk sitt produksjonsanlegg på Røros. Anlegget bidrar til bærekraftig produksjon av kontormøbler.

Fosen Tools

«Vi ønsker å gå i front og ta vår del av samfunnsansvaret rundt bærekraft og fornybar energi» forteller eier og forretningsutvikler i Fosen Tools, Arne Frode Pettersen. 

Horten VGS

Horten videregående skole solgte overskuddsstrøm fra solcellene på taket for over 525.000 kroner i 2022, sier rektor Gisle Birkeland. 

Oseana

Os kommune, bygningsintegrert nett-tilknyttet solcelleanlegg installert i 2011.

Interessert i socelleanlegg for ditt næringsbygg?

Vi leverer stadig flere solcelleanlegg til næringsbygg. For å få til et grønt skifte er det nødvendig at hele samfunnet benytter bærekraftige løsninger, og for næringsbygg er utnyttelse av solenergi som elektrisk energikilde et godt og effektivt tiltak. Et solcelleanlegg til næringsbygg, enten montert på tak eller fasade, vil gi bedriften grønn, fornybar og, ikke minst, rimelig elektrisk energi. 

Å investere i et solcelleanlegg kan være veldig kapitalkrevende. Getek har derfor i samarbeid med FosenKraft en løsning der vi tar investering, drift og vedlikehold av anlegget. Du kjøper strømmen av oss og får et mer klimavennlig næringsbygg.

Prosjekter for turisthytte/off-grid

Rauhelleren turisthytte

Med et komplett off-grid-anlegg fra Getek har DNT Drammen og Omegn redusert dieselforbruket sitt på Rauhelleren turisthytte. Med solceller, batterier og smartere energistyring er klimagassutslippene redusert med > 33 tonn CO2 per år.

Hallarøya (Smøla)

Energisystemer fra Getek benyttes for å gi elektrisk energi til beboere og gjester på Hallarøya utenfor Smøla, hvor det ikke finnes vanlig strømnett.

Trollheimshytta

Trollheimshytta, drevet av Trondhjems turistforening, har et komplett energisystem med solceller, batterier og dieselaggregat med automatisk drift fra Getek.

Send forespørsel her

Her kan du sende inn forespørsel for ønsket løsning, så tar vi kontakt med deg for å finne beste løsning sammen med deg.