Referanser


OSEANA – Norges flotteste solcellebygg?

Levert av GETEK i 2011, Bygget fikk Zero prisen samme år.  64 kWp/400m2 BIPV solcelleanlegg integrert i fasade og tak.

Solcelleanlegget dekker ca 20% av bygget energiforbruk.  Det er benyttet sorte solcellemoduler i SOLARTEK WR-01 festeskinne.

TROLL i ANTARKTIS – Solcelleanlegg under ekstreme forhold

Polarinstituttets forskningsstasjon TROLL, på Dronning Mauds Land i Antarktis har fått solcelleanlegg.  Solcelleanlegget reduserer dieselforbruket som er hoved energikilden på stasjonen.  Her er dieselen alt annet enn kortreist, først fraktes den over verdens havene, deretter 20 mil over isen og frem til stasjonen.  Dette gir høye drivstoff kostnader.

I Antarktis er det «arktisk ørken», dvs. det er nesten ikke noe snøfall, mye sol, vind og kulde.

Med andre ord, helt perfekte forhold for et solcelleanlegg.  Solcelleanlegget på Troll yter ca 9% mer enn merke effekten pga temperaturen på plassen.  Anlegget er beregnet for å kunne motstå 65 m/s i vind og -60 grader C.

MANNEN – Sikker strømforsyning til kritiske operasjoner

Mange kjenner sikkert Mannen fra nyhetene, forhåpentlig vis venter vi fremdeles på at den skal falle ned i Romsdalen. GETEK har lang erfaring med å levere sikre strømforsyningsanlegg til kritiske operasjoner. Vi har levert alle strømforsyningsanleggene til NVE ved Åkneset (ref. filmen Bølgen) og på Mannen i Romsdalen.

KIS i UGANDA – Sol/diesel kraftverk gir strøm til 30 000 innbyggere på Øy i Victoriasjøen.

GETEK har stått bak ide, design og gjennomføring av dette 1,6 MW prosjektet i Afrika.  Løsningen ble foreslått for kunden vår i 2007, etter finanskrise mm. ble anlegget endelig bygget i 2014 og overlevert til kunden i 2015.

Nå kan innbyggerne på øya Bugala Island, få strøm til lys, kjøleskap og TV fra lokalt produsert strøm.  Solcelleanlegget forsyner ca 80% av strømbehovet på øya.  Kun når strømforbruket er ekstra stort på kvelden, starter aggregatene opp.

TROLLHEIMSHYTTA – Stille turisthytte – bærekraftig strømforsyning i fjellet.

Trondhjems turistforening investerte i nytt strømforsyningsanlegg på Trollheimshytta i 2016.  Anlegget gir «stille» strøm til alt strømforbruk på hytta, fra en stor batteribank.  Når belastningen blir ekstra stor starter aggregatet automatisk opp.  Aggregatet er utstyrt med varmegjennvinning både på eksos og kjølekrets, slik at det har meget høy virkningsgrad i forhold til diesel forbruk.  På taket av tilbygget er det installert et 3,6 kWp BIPV solcelleanlegg, dette forsyner mye av forbruket på hytta og sikrer at batteriene alltid er toppladet utenfor sesongen.

Bouvetøya

GETEK har levert strømforsyningsanlegg på verdens mest avsidesliggende sted – Bouvetøya.

Bouvetøya (NO), ligger i Sør-atlanteren og er i følge Norsk Polarinstitutt verdens mest avsidesliggende sted. Polarinstituttet installerte i 2013 en ny forskningsstasjon på Øya.  GETEK har både designet og levert anlegget, som ble test installert i Tromsø før forsendelse til Bouvetøya.