Reiste rundt halve jorda for å kontrollere leverandør

Reiste rundt halve jorda for å kontrollere leverandør

«Det er vår overbevisning at samarbeid med seriøse underleverandører er nøkkelen til å levere trygghet og kvalitet til våre kunder. Derfor besøker jeg personlig våre leverandører for å sikre at de oppfyller våre strenge krav til kvalitet og overholdelse av åpenhetsloven».

Jon Sveinar Fløttum, daglig leder Getek AS

Det ble «hot» etter fabrikkbesøket i Kina

Her har daglig leder i Getek blitt tatt godt imot av selskapets leverandør i Kina.

De besøker her leverandøren sitt datterselskap som står for produksjonen av solcellepanel i konsernet. Det første jeg la merke til var aircondition i alle produksjonslokaler, hvor rent og ryddig alt var og at alle ansatte virket å ha gode arbeidsforhold. Blant annet har fabrikken aldergrense på 18 år for å jobbe der samt at de hadde kantine og lokaliteter som var godt tilrettelagt.

Etter en hel dag på anlegget fikk Jon Sveinar lokal «Hot Pot» i godt selskap med Sales Manager, fabrikksjef og produksjonssjef. Den ene siden av «hot-pot panna» var «hot» og den andre var også «hot» kunne Jon Sveinar konstatere. Men, godt, nam nam… var det.

Kvalitetsmateriell og skreddersøm

Daglig leder i Getek AS Jon Sveinar Fløttum sier at kundene anerkjenner Geteks strategi om å levere kvalitet og utvikle skreddersydde løsninger sammen med kundene der Getek AS sine varemerker Solartek / Suntek / Energitek blir brukt.

Åpenhetsloven

«lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold», ble innført i Norge 30. juni 2023 og er et viktig verktøy for Getek. Med denne loven kan vi stille konkrete krav til våre leverandører og bidra til å påvirke positivt.

Slike leverandørbesøk sikrer oss kvalitetsmateriell produsert av selskap som ivaretar anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter. Leverandøren i denne artikkelen etterlever ISO-standarder, men dette var første gangen de hadde blitt utfordret konkret på Åpenhetsloven. Jon Sveinar sitt besøk og hans dokumentasjonskrav til selskapet resulterte i at Administrerende Direktør hos leverandøren kontaktet sin råvareleverandør som igjen ble utfordret på å svare opp iht. Åpenhetsloven.

I ettertid av besøket har Getek fått tilstrekkelig dokumentasjon til at man ikke behøver å iverksette tiltak i forhold til sine aksomhetskrav til denne leverandøren.

  Næringskunder skal være trygge på at de får den beste og mest driftssikre løsningen.

Getek AS har over 30 års erfaring fra solcellebransjen. Getek har etablert seg som en ledende leverandør av strømforsyningsanlegg til anerkjente organisasjoner som NVE, Norsk Polarinstitutt, AVINOR, Forsvaret, FN og Politiet, for ikke å glemme Industrien. I 2022 ble Getek oppkjøpt av Fosenkraft AS, som med dette har sikret seg en unik kompetanse og bygger nå svært driftssikre strømforsyningsanlegg der kvalitet og driftssikkerhet er satt i høysetet.

Av nyere anlegg Getek AS har levert kan nevnes:

Fosens største solcelleanlegg er nå i full drift. Fosenkraft Elektro og søsterbedriften Getek har fylt taket på Fosen Tools med 646 solcellepaneler som gir en forventet årlig produksjon på 276.000 kilowatt. Anlegget ble satt i drift og finjustert i august 2023 og solen strømmer nå inn, bokstavelig talt.

Getek og Aneo samarbeider om å levere og installere solceller på et stort næringsbygg til Flokk AS på Røros. Flokk AS er den ledende produsenten av bærekraftige møbler og akustiske løsninger i Europa. Fosenkrafts konsernsjef, Rune Otterstad, betrakter dette som et viktig bidrag til selskapets videreutvikling. «Vi ønsker å levere ren energi til samfunnet, og dette prosjektet viser hvor viktig samarbeid er for å nå klimamålsettingene. Vi tror at samarbeid mellom aktører som forplikter seg til å levere bærekraftige energiløsninger bidrar til gode løsninger og ikke minst høy kvalitet»

Del artikkel:

Del artikkel: