Solcelleanlegg for næringsbygg

Nye sertifiserings regler (eks. BREEAM), krav fra det offentlige (TEK, Passivhus standard, + hus og energimerking) og leietakere gjør at stadig flere bygger energigjerrige bygg, gjerne + hus.

Bærekraftig og økonomisk vei til dine energimål?

Solcelleanlegg er svaret!

Et solcelleanlegg på bygget gir deg egenprodusert miljøvennlig elektrisk strøm som du også kan selge til strømnettet i perioder når du produserer mer enn byggets behov.

Ved rehabilitering av bygg viser det seg ofte at installasjon av solcelleanlegg er det billigste og gunstigste tiltaket for energisparing.

Har du et næringsbygg med høyt sommerstrømforbruk? Senk kostnadene dramatisk ved å installere et Getek solcelleanlegg på taket. Det betaler seg på kun 10-12 år og kan gi strøm til halv pris sammenlignet med tradisjonell strømforsyning. Dette er en investering med minst 30 års levetid.

Getek har lang erfaring med nettilknyttede solcelleanlegg

Vi leverte Norges aller første anlegg av denne typen i 1993 og har siden stått bak mange prosjekter.

Blant annet nye Horten VGS (bygget til BREEAM outstanding), Oseana kunst- og kultursenter, Forskningsparken i Oslo, Lerkendal Innovasjonssenter, Klæbu Helsehus, Stjørdal Helsehus og mange flere.

Vi har også levert «nettilknyttet» (fuelsaving system) solcelleanlegg til Polarinstituttets forskningsstasjon Troll, på Dronning Mauds land i Antarktis.

Hvordan virker det?

Solcelleanlegget omformer energien i sollyset til elektrisk energi. Solcellemodulene generer likestrøm (DC). Flere moduler blir koblet sammen i det som ofte kalles «strenger». Hver «streng» av sammenkoblede moduler kan levere spenninger opp til 1000VDC (i enkelte store anlegg helt opp mot 1500 VDC)

For å forsyne bygninger med elektrisitet, omformer vekselretteren likestrøm (DC) til vekselstrøm (AC) og optimaliserer produksjonen fra solcelleanlegget. Vekselretteren tar hensyn til lokale forhold som skygge, temperatur og solcellemodulenes elektriske egenskaper og justerer anleggets «driftsmodus» kontinuerlig på denne bakgrunn. Dette bidrar til at solcelleanlegget, til enhver tid, yter maksimalt ut fra de rådende værforholdene.

Ved ekstra utfordrende forhold kan «optimizere» brukes. Disse er koblet til hver enkelt solcellemodul for finjustering av ytelsen. Dette er mest aktuelt dersom mange moduler opplever svært ulike skyggeforhold gjennom dagen, på grunn av skygge fra trær, takoppstikk,
andre bygninger eller lignende.

Bruk mest mulig av egenprodusert strøm på eget bygg

Salg av solcellestrøm ut på nettet vil normalt gi en dårligere pris sammenlignet med hva du, som byggeier, må betale for kjøp av strøm.

Derfor er det vanligvis ønskelig å bruke mest mulig av egenprodusert strøm på eget bygg. Getek har løsninger for energioptimalisering i form av energilagring og/eller laststyring som muliggjør denne typen optimalisering av solcelleanlegget ditt.

Nye sertifiseringsregler

Nye sertifiseringsregler som BREEAM, offentlige krav som TEK, lavenergibygninger, passivhus, miljøkrav, samt økende forventninger fra leietakere stiller høye krav til energigjerrige bygg.

I noen tilfeller krever byggherre et plusshus. Dette er et bygg som er konstruert slik at det i løpet av sin levetid produserer mer energi enn det som går med til å produsere materialer, bygge, drifte og til slutt rive huset. I slike tilfeller blir et solcelleanlegg som oftest en nødvendighet for å kunne møte kravet.

Send forespørsel her